BINE AŢI VENIT PE BLOGUL lui TEODOR DUME


(cel ce ocoleşte suferinţa moare încet

pentru că nimeni şi nimic nu poate

înlocui atingerea < teodor dume>)

duminică, 31 octombrie 2010

raul ionuţ coldea: să zicem că într-o dimineaţăte plimbi prin cameră ca o fantomă
speri că măcar azi vei învăţa
să ierţi să uiţi

eşti o halcă de carne

umbra ta nu mai sperie pe nimeni
nu mai
răcoreşte nicio femeie

teodor dume: eu voi pleca la tata

astăzi am mers mai mult
ca în toate zilele
venele sufocate de umbre
şi de multe alte lucruri
s-au încins
între timp mă gândesc
să scriu o scrisoare dar
nu ştiu cum să încep
ideile se detaşează
şi nu pot să inventez
nicio scuză
buzele îmi vibrează ca
aripa unui fluture prins în lumină

sunt multe lucruri pe care
vreau să le scriu
între două gânduri
cuvintele se transformă în toamnă
şi se rânduiesc adânc în mine

închid ochii şi respir
din plămâni ies aripi
nimic din ce-am văzut
nu există
nici tata şi totuşi
vreau să-i scriu
cerul şi-a rupt din margini
poteca e tot mai strâmtă
în oraşul din mine
nu mai suflă nici vântul
aerul trece dintr-o tăcere în alta
dar aştept până se termină toamna

e destul de lungă

tac şi mă uit
timpul muşcă din marginile trupului
ca dintr-o halcă sfâşiată
oricum nu mai contează
e târziu
sfârtec un gând şi
despic senzaţii
neputinţa de a scrie
mă face să las un mesaj
pentru singura parte care
lipseşte

nimic mai trist decât timpul oprit
între mâinile mele de copil

cuprind cerul
şi supus
pentru o clipă
tac
ca într-un joc
să nu-l trezesc pe tata
ştiu că mă simte

în urmă vin liniştile şoptind umbrei
doar în pieptul toamnei
respiră un greier

se aude

nu-mi pot opri teama
e prea mult pentru o zi în care
am uitat suferinţa
în mine
mă opresc pentru o clipă
şi privesc o icoană

emoţia intră adânc
mă chircesc şi ţip
până se sparge umbra

eu voi pleca la tata

teodor dume:durerea din spatele cărnii

Cel mai greu e să aştepţi
spunându-ţi mereu
nu vine
e ca şi cum durerea
urcată până la dinţi
încetează în faţa dentistului
dar încă strigi
nu te aude nimeni
gura miroase a mentă
de fapt e reluarea
de dimineaţă
de care
rareori vrei să ştii

liniştea sufocă privirile
(singurul lucru de care mi-e frică
şi-l văd ca pe o nesupunere)
telefonul sună
durerea înfiptă între coaste
îmi grăbeşte răspunsul
pregătit sub limbă
alo...greşeală
rămân fără grai
durerea devine insuportabilă
timpul se bâlbâie prin vene
încă rătăcit printre şuviţe de vis
deschid ochii şi întreb
de ce atâta noapte...

scurgerea timpului e cumplită
respir adânc şi mă prefac că
nu s-a întâmplat nimic
mă ridic şi încerc să păşesc
mersul mă taie de mijloc
am impresia că mă înghite un gol

tresar

mai iau o doză de aer
îmi mângâi fruntea opărită
de sudoare şi tac
nu-mi vine în minte nimic
durerea se aciuieşte în carne
trebuie să mai aştept
în spatele cuvântului
să mă uit
în care parte
să mă duc

devin nesigur
între mine şi lacrimi
se leagă o prietenie
parcă ar fi ultima...

mă frământă îmbătrânirea şi
toată tristeţea care aşează
peste mine
singurătatea
ca o pătură groasă de iarnă
în care-mi învelesc sufletul
nu de alta dar mâine
o să afânez brazda
din câmpul cu trifoi
şi ruga copilului meu va
dezlega limba de clopot

mă aşez pe durere mă scutur
timpul zornăie
parcă nimic nu mai doare
vreau să mai aştept până când
sufletul cioburi mă va împiedica
să mai visez chipuri de oameni

văd ceva mai sus
câteva rotiri negre de nori
şi păsări ciugulind firimituri

curând câteva amintiri
dezgropate de nepoţi
îmi va cicatriza cu cenuşă
rana din tălpi

aşa că-mi las numele scrijelit în palmă
şi adorm liniştit ca Dumnezeu
să mă găsească acasă

ştiu că şi mâine se moare...


CLUB TEO DUME SRL, ORADEA: LECTORI ACREDITAŢI DE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU A PREDA LA CURSURILE ORGANIZATE DE CLUB TEO DUME, ORADEA

CLUB TEO DUME S.R.L ORADEA
LECTORI ACREDITAŢI PENTRU A DESFĂŞURA SERVICII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE BAZA LIBEREI INIŢIATIVE ÎN CADRUL SC. CLUB TEO DUME S.R.L ORADEA

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
AVIZEAZĂ SOLICITAREA DLOR :
- FIRMĂ:SC.CLUB TEO DUME S.R.L,DOSAR ÎNREGISTRAT LA MINISTERUL ÎNVĂŢÎMÂNTULUI
CU NR: 29894/13.04.1994 ŞI 39855, 39894, 39856, 39857, 39859, 39860, 39861, 39862, 39863 şi 73028
- DUME TEODOR, dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73030/13.04.1994
- MOŞ CORNELIŢA,dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73033/13.04.1994
- MARCHIŞ DANIEL,dosar înregistrat la ministerul învăţământului, nr.73031/13.04.1994
- POPESCU MIRCEA,dosar înregistrat la ministerul învăşământului, nr.73027/13.04.1994
- KOVACS GYULA, dosar înregistra la ministerul învăşământului cu nr.73029/13.04.1994
- BABIN DUMITRU,dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73028/13.04.1994
- CĂPĂŢÂNĂ MOGDOLNA,dosar înregistratla ministerul învăţământului nr.73032/13.04.1994
- CURILĂ MĂRIOARA, dosar înregistrat la ministerul învăţământului,nr.73034/13.04.1994
- MUREŞAN ADRIANA, dosar înregistrat la ministerul învăţământului nr.73026/13.04.1994
- SERAC CONSTANTIN,dosar înregistrat la ministerul învăţământului
nr. 73034/13.04.1994

de a desfăşura servicii de învăţământ pe baza liberei iniţiative, în cadrul Societăţii Comerciale "CLUB TEO DUME" s.r.l Oradea

Director General Adjunct,
Ion Vasilescu,

club teo dume srl : avize de funcţionare, ministerul finanţelor şi ministerul învăţământului

MINISTERUL FINANŢELOR
COLEGIUL CONSULTATIV AL CONTABILITĂŢII NR: 85.338/10.III.1994

Societatea Comercială "CLUB TEO DUME" s.r.l Oradea, judeţul Bihor


Vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 247/1993, în şedinţa Colegiului consultativ al contabilităţii din data de 07.III.1994, s-a APROBAT ABILITAREA UNITĂŢII DVS. (club teo dume) ca ORGANIZATOR DE CURSURI privind noul sistem de contabilitate, solicitată de dvs. prin adresa nr. 31.I.1994.
Vă reamintim că în organizarea şi desfăşurarea cursurilor sunteţi obligaţi să respectaţi întocmai condiţiile stabilite cu privire la baza materială, materialul documentar, programa cursurilor şi lectorii acreditaţi.
Cota de 5% prevăzută la pct. 3 din ordin, se va vira în contul Colegiului consultativ al contabilităţii nr. 645.14.02.18 - deschis la B.C.R - S.M.B, în termen de 15 zile de la terminarea cursurilor

Vă înaintăm anexat Ordinul nr. 247/1993 şi programa analitică.

Ministru de Stat
Ministrul Finanţelor,
Florin Georgescu,

joi, 28 octombrie 2010

Club TEO DUMEs.r.l Oradea> AVIZE DE FUNCŢIONARE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Ministerul Învăţământului
Direcţia Generală Strategia
şi Dezvoltarea Învăţământului

nr.2984/1994

Societatea Comercială CLUB TEO DUME srl, Oradea

Urmarea solicitării dvs.nr:39855/1994, pentru eliberarea unor AVIZE DE FUNCŢIONARE pentru cursuri în diferite domenii de activitate, vă facem cunoscut că în conformitate cu ordinele Ministerului Învăţământului nr:4321/1993 şi 4951/1993 nu se poate acorda pentru fierar betonist, constr. structuri, iar pentru celelalte domenii conforme cu dosarele înregistrate la noi, sub numerele:39856, 39857, 39858, 39859, 39860, 39861, 39862, 39864,/1994 şi solicitării 29893/1994, conforme cu dosarele nr: 73026, 73027, 73028, 73029, 73030, 73031, 73032, 73033, 73034/1994, s-a eliberat AVIZELE DE FUNCŢIONARE nr: 1101/1 - 8//1994 şi 1073/1994 pentru CLUB TEO DUME srl, Oradea şi pentru lectorii care vor presta servicii de învăţământ în cadrul societăţii comerciale CLUB TEO DUME, Oradea
Specialităţile solicitate pentru avizare:
- coafură-frizerie
- zidari-zugravi
- mozaicar-faianţar
- cofetar-patiser
- electrician întreţinere
- mecanic auto
- tinighigiu-vopsitor auto
- lucrător comercial
- vânzător
- instalator apă canal şi gaz
- formare operator calculator
- măcelar tranşator
- ospătar-bucătar-barman
- croitorie
- confecţioner îmbrăcăminte
- confecţioner încălţăminte
- contabilitate
- lb. română
- lb. engleză
- lb franceză
- depanator rtv, electrice şi electronice
- tâmplar-dulgher

Ministerul Învăţământului
Director General Adjunct,

Ion Vasilescu

marți, 26 octombrie 2010

Club TEO DUMEs.r.l Oradea> AVIZE DE FUNCŢIONARE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

SC.CLUB TEO DUME SRL
(Informare oficială)

Cursurile intensive (aplicative, de pregătire, formare, (re)calificare) organizate de SC. CLUB TEO DUME SRL, cu sediul în Oradea, jud. Bihor, sunt(şi au fost) organizate în baza Statutului de Funcţionare,( art.5), autentificat DE CĂTRE NOTARIATUL DE STAT, cu nr.6204,judecătoria Oradea
, Sentinţa Civilă 356/1991, judecător Lucian Floare
şi în baza AVIZELOR DE FUNCŢIONARE NR: 1101/1-8/1994, 1073/1994, eliberate de către MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, în baza Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 812/1992, 201/1990, în temeiul Legii 21/1924, Legii 15/1990, Legii 31/1990, Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 4321/1993 ŞI 4951/1993
precum şi ABILITARE NR.85338/1994 emisă de MINISTERUL FINANŢELOR, Colegiul Consultativ al ContabilităţiiSEMNEAZĂ,
DIN PARTEA MINISTERULUI îNVĂŢĂMÂNTULUI,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Ion Vasilescu,

DIN PARTEA sc:club teo dume,
DIRECTOR GEN,
Teodor Dume,

S.C. CLUB TEO DUME S.R.L : AVIZE DE FUNCŢIONARE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ROMANIA
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULI

În baza Hotărârii Guvernului Romaniei nr.812/1992, 201/1990, în temeiul Legii 21/1924, Legii 15/1990, Legii 31/1990, prin ORDINUL MINISTERULUI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 4321/1993, şi 4951/1993 dispune AVIZAREA SC: CLUB TEO DUME SRL, cu sediul în ORADEA, jud. BIHOR, privind desfăşurarea de CURSURI(activităţi de educaţie şi învăţământ) şi
eliberarea AVIZELOR DE FUNCŢIONARE nr: 1073/1994, 1101/1-8/1994

semnează din Ministerul Învăţământului,
Director General Adjunct,
Ion Vasilescu,

***


CLUB TEO DUME SRL, ORADEA: LECTORI ACREDITAŢI DE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU A PREDA LA CURSURILE ORGANIZATE DE CLUB TEO DUME, ORADEA

CLUB TEO DUME S.R.L ORADEA
LECTORI ACREDITAŢI PENTRU A DESFĂŞURA SERVICII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE BAZA LIBEREI INIŢIATIVE ÎN CADRUL SC. CLUB TEO DUME S.R.L ORADEA

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
AVIZEAZĂ SOLICITAREA DLOR :
- FIRMĂ:SC.CLUB TEO DUME S.R.L,DOSAR ÎNREGISTRAT LA MINISTERUL ÎNVĂŢÎMÂNTULUI
CU NR: 29894/13.04.1994 ŞI 39855, 39894, 39856, 39857, 39859, 39860, 39861, 39862, 39863 şi 73028
- DUME TEODOR, dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73030/13.04.1994
- MOŞ CORNELIŢA,dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73033/13.04.1994
- MARCHIŞ DANIEL,dosar înregistrat la ministerul învăţământului, nr.73031/13.04.1994
- POPESCU MIRCEA,dosar înregistrat la ministerul învăşământului, nr.73027/13.04.1994
- KOVACS GYULA, dosar înregistra la ministerul învăşământului cu nr.73029/13.04.1994
- BABIN DUMITRU,dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73028/13.04.1994
- CĂPĂŢÂNĂ MOGDOLNA,dosar înregistratla ministerul învăţământului nr.73032/13.04.1994
- CURILĂ MĂRIOARA, dosar înregistrat la ministerul învăţământului,nr.73034/13.04.1994
- MUREŞAN ADRIANA, dosar înregistrat la ministerul învăţământului nr.73026/13.04.1994
- SERAC CONSTANTIN,dosar înregistrat la ministerul învăţământului
nr. 73034/13.04.1994

de a desfăşura servicii de învăţământ pe baza liberei iniţiative, în cadrul Societăţii Comerciale "CLUB TEO DUME" s.r.l Oradea

Director General Adjunct,
Ion Vasilescu,

S.C. CLUB TEO DUME S.R.L AVIZE DE FUNCŢIONARE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AVIZE DE FUNCŢIONARE PENTRU SC.CLUB TEO DUME.srl

-extras-
Romania
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AVIZ DE FUNCŢIONARE: nr: 1073 din 23 martie 1994

Ministerul Învăţământului avizează solicitarea d-lui POPESCU MIRCEA, domiciliat în Oradea, judeţul Bihor
pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:
CURSURI de: LB. ENGLEZĂ- FRANCEZĂ în cadrul societăţii comerciale CLUB TEO DUME SRL,CU SEDIUL ÎN ORADEA, JUD. BIHORDIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ION VASILESCU

ştampila cu atentul
ministerul Învăţământului
direcţia generală strategie

Club TEO DUMEs.r.l Oradea> AVIZE DE FUNCŢIONARE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AVIZE DE FUNCŢIONARE PENTRU SC.CLUB TEO DUME.srl

-EXTRAS-
Romania
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AVIZ DE FUNCŢIONARE: nr: 1073 din 23 martie 1994

Ministerul Învăţământului avizează solicitarea d-lui SERAC CONSTANTIN, domiciliat în Oradea, judeţul Bihor
pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:
CURSURI de: LB. ROMÂNĂ în cadrul societăţii comerciale CLUB TEO DUME SRL,CU SEDIUL ÎN ORADEA, JUD. BIHOR
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGIE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ION VASILESCUCLUB TEO DUME S.R.L ORADEA
LECTORI ACREDITAŢI PENTRU A DESFĂŞURA SERVICII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE BAZA LIBEREI INIŢIATIVE ÎN CADRUL SC. CLUB TEO DUME S.R.L ORADEA

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
AVIZEAZĂ SOLICITAREA DLOR :
- FIRMĂ:SC.CLUB TEO DUME S.R.L,DOSAR ÎNREGISTRAT LA MINISTERUL ÎNVĂŢÎMÂNTULUI
CU NR: 29894/13.04.1994 ŞI 39855, 39894, 39856, 39857, 39859, 39860, 39861, 39862, 39863 şi 73028
- DUME TEODOR, dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73030/13.04.1994
- MOŞ CORNELIŢA,dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73033/13.04.1994
- MARCHIŞ DANIEL,dosar înregistrat la ministerul învăţământului, nr.73031/13.04.1994
- POPESCU MIRCEA,dosar înregistrat la ministerul învăşământului, nr.73027/13.04.1994
- KOVACS GYULA, dosar înregistra la ministerul învăşământului cu nr.73029/13.04.1994
- BABIN DUMITRU,dosar înregistrat la ministerul învăţământului cu nr.73028/13.04.1994
- CĂPĂŢÂNĂ MOGDOLNA,dosar înregistratla ministerul învăţământului nr.73032/13.04.1994
- CURILĂ MĂRIOARA, dosar înregistrat la ministerul învăţământului,nr.73034/13.04.1994
- MUREŞAN ADRIANA, dosar înregistrat la ministerul învăţământului nr.73026/13.04.1994
- SERAC CONSTANTIN,dosar înregistrat la ministerul învăţământului
nr. 73034/13.04.1994

de a desfăşura servicii de învăţământ pe baza liberei iniţiative, în cadrul Societăţii Comerciale "CLUB TEO DUME" s.r.l Oradea

Director General Adjunct,
Ion Vasilescu,
S.C. CLUB TEO DUME S.R.L AVIZE DE FUNCŢIONARE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AVIZE DE FUNCŢIONARE PENTRU SC.CLUB TEO DUME.srl

-EXTRAS-
Romania
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AVIZ DE FUNCŢIONARE: nr: 1073 din 23 martie 1994

Ministerul Învăţământului avizează solicitarea SOCIETĂŢII COMERCIALE CLUB TEO DUME S:R:L, cu sediul în Oradea, judeţul Bihor
pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:
CURSURI de: CONTABILITATE, LB. ROMÂNĂ.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ION VASILESCU

ştampila cu atentul
ministerul Învăşământului
direcţia generală strategie
şi dez. învăţământ

Club TEO DUMEs.r.l Oradea> AVIZE DE FUNCŢIONARE MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AVIZE DE FUNCŢIONARE PENTRU SC.CLUB TEO DUME.srl


Romania
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

AVIZ DE FUNCŢIONARE: nr: 1101/1 din 14 iunie 1994

Ministerul Învăţământului avizează solicitarea SOCIETĂŢII COMERCIALE CLUB TEO DUME S:R:L, cu sediul în Oradea, judeţul Bihor
pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:
CURSURI de: CONTABILITATE, lB. ENGLETĂ - FRANCEZĂ, , CROITORIE.
Personalul încadrat pentru desfăşurarea acestor activităţi trebuie să aibă pregătire de specialitate.
Absolvenţilor nu li se eliberează certificate sau diplome cu atentul Ministerului Învăţământului sau similare celor din învăţământul de stat.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ION VASILESCU

ştampila cu atentul
ministerul Învăşământului
direcţia generală strategie
şi dez. învăţământ

vineri, 22 octombrie 2010

teodor dume: 145 de ani de la înfiinţarea revistei "Familia"

("ce mai Înseamnă astăzi o revistă de cultură")


Revista "Familia" a luat fiinţă în anul 1865, la Budapesta. Din 27 aprilie 1880 ea a fost tipărită la Oradea. Se împlinesc 145 de ani de la fondare, 45 de ani de la apariţia seriei a V a sub îndrumarea poetului Alexandru Andriţoiu şi 20 de ani de când se organizează această sărbătoare.
"E o zi importantă pentru noi toţi. Se împlinesc 145 de ani de când un tânăr cărturar, Iosif Vulcan, întemeia revista "Familia". Prezenţa dumneavoastră aici este un gest important şi firesc în acelaşi timp, dar şi un omagiu adus istoriei acestei publicaţii ajunsă la o vârstă onorabilă", a spus poetul Ioan Moldovan, redactorul şef al revistei, în cuvântul de deschidere a ceremoniei.

La depunerea de jerbe şi flori, la bustul lui Iosif Vulcan din Oradea, au participat: Dumitru Voloseniuc, vicepreşedintele CJ Bihor; primarul oradiei, Ilie Bolojan; Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor; Luchian Silaghi, directorul Teatrului de Stat, reprezentanţi ai Episcopiei Greco Catolice din Oradea; muzicianul Florian Chelu şi grupuri de elevi de la Colegiile "Mihai Eminescu" şi "Emanuil Gojdu" din Oradea.
Prietenii revistei "Familia" s-au întâlnit în sala "Traian Moşoiu" a Primăriei Oradea. Poetul Ioan Moldovan a prezentat istoria revistei de la întemeiere până în prezent. Momentul fericit a culminat cu decernarea Diplomei de excelenţă, din partea Primăriei Oradea, scriitorului şi criticului literar, Gheorghe Grigurcu, , fost redactor - colaborator al revistei "Familia".

Festivitatea s-a încheiat cu un moment oferit de Cvartetul Gioroso al Filarmonicii de Stat din Oradea şi un recital poetic la care a participat numeroşi scriitori din ţară, dar şi din Oradea, precum şi iubitorii de poezie din oraşul de pe Criş.

Programul va continua şi azi, 22 octombrie, cu colocviul "Ce mai înseamnă astăzi o revistă de cultură", urmat de un moment poetic şi lansări de carte, prilej cu care Editura "Dacia" din Cluj-Napoca, va prezenta cele mai noi apariţii, cărţi de autori bihoreni în colecţia "Scriitori la ei acasă"
La colocviu vor participa scriitori de seamă din Bucureşti, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Târgu-Mureş, Piatra-Neamţ, Bihor, etc.

La mulţi ani, "Familia"!

teodor dume: semnul cercului

<b>într-un loc
pământul
aerul
apa
şi amiaza...

nimic dintre toate
lucrurile acestea
nu-mi aparţin
şi totuşi
ele fac parte din mine
(ca nisipul din mare
zborul din înalt
culoarea din lut
şi albul din floare)

dincolo de toate
doar semnul cercului